L'estudiant de Treball Social

Titulació en Treball Social

L'estudiant de Treball Social
"Aquesta carrera no només m'aporta el que m'esperava, sinó que també m'enriqueix en l'àmbit personal."
María Dolores Otero és de San Fernando (Cadis) i té 50 anys. És auxiliar d'infermeria i, a més, està fent 3r de la diplomatura en Treball Social a l'Escuela Universitària de Jerez, adscrita a la Universidad de Cádiz.

Quins aspectes consideres positius d'aquests estudis?
Els coneixements adquirits durant els anys de carrera ens han fet pensar de manera diferent pel que fa a les desigualtats socials.

I els negatius?
Per aplicar els coneixements adquirits, haurien d'oferir més pràctiques i en horari més continuat, ja que ens donaria una visió més real del que estem estudiant.

Quins plans de futur tens?
Sóc auxiliar d'infermeria i vaig començar aquesta carrera per enriquiment cultural i personal, però m'he adonat que no només és això, sinó que ara sé més sobre les persones que atenem a l'hospital i fins on poden arribar les ajudes o serveis que es poden donar a les persones que els necessiten. La meva idea és promocionar-me a l'hospital i, si això no és possible, presentar-me voluntària a una ONG.


PLA D'ESTUDIS

Les matèries troncals d'aquesta titulació són les següents:

 • Dret
 • Mètodes i tècniques
  d'investigació social
 • Política social
 • Psicologia
 • Salut pública i treball
  social

 • Serveis socials
 • Sociologia i antropologia
  social

 • Treball social