Cursos Relacionats

Especialista en la protecció de dades personals

En dades protegides no hi entren mosques

Especialista en la protecció de dades personals
L'especialista en la protecció de dades personals és l'encarregat de fer complir la Llei Oficial de Protecció de Dades Personals (LOPDP).
La seva responsabilitat és la de protegir, des del punt de vista legal, les dades personals del seu client, bé sigui una empresa o bé una persona física.
Funcions

Com ja hem comentat anteriorment, la seva tasca té relació amb el
compliment de la LOPDP i això suposa que s'ha de fer càrrec de les funcions següents:

  • Examen del tractament de dades en el sector privat i públic

  • Aplicació de les mesures de seguretat en els fitxers i les dades personals

  • Protecció de dades i informació sanitària

  • Avaluació de les mesures que cal adoptar per a la protecció de dades en el sector de les telecomunicacions: Internet, correu electrònic, dispositius automàtics d'obtenció d'informació, etc.

  • Anàlisi dels requisits, condicions i límits de les cessions internacionals de dades

  • Cursos de formació per als treballadors de l'empresa contractant
ACCÉS

Per poder treballar com especialista en la protecció de dades personales és recomanable que estudiïs una titulació universitària, concretament el grau en Dret.

A més a més de la carrera, és important que duguis a terme una formació addicional. Hi ha una gran quantitat de cursos o màsters relacionats amb aquesta temàtica.

Mercat laboral

Aquest professional pot treballar tant en l'àmbit públic com en el privat. Pot exercir en gabinets d'advocats, en auditories, en empreses de telecomunicacions, en centres educatius o acadèmies, etc.