Cursos Relacionats

Els Protagonistes d'Enginyeria Alimentària

L'Enginyeria Alimentària en 1a persona

Els Protagonistes d'Enginyeria Alimentària
Cal que els alumnes del grau en Engiyeria Alimentària se sentin atrets per l'enginyeria, la tecnologia i la ciència dels aliments.
Un professor i una estudiant del grau en Enginyeria Alimentària et donen a conèixer aquests estudis i la situació del mercat laboral en acabar la carrera.
El Professor

Fernando Calderón Fernández és doctor enginyer agrònom i exerceix com a professor del grau en Enginyeria Alimentària a la Universidad Politécnica de Madrid.

Quines competències o habilitats han de potenciar els alumnes d'aquesta titulació per sortir ben preparats?

Fonamental posseir un bon nivell d' anglès. En la titulació s'imparteix una assignatura troncal d'Anglès tècnic, que complementa els coneixements previs de l'alumnat.

A causa de la càrrega lectiva en assignatures bàsiques d'enginyeria, és indispensable que l'alumne posseeixi coneixements sòlids sobre matemàtiques, física, química i dibuix tècnic. També és fonamental una base sòlida en química, biologia i microbiologia, en ser l'Enginyeria Alimentària una aplicació biològica de l'Enginyeria.

Realització de pràctiques tutelades en indústries i/ centres d'investigació en algun dels sectors alimentaris.

Les sortides a centres estrangers, tant de producció com d'ensenyament són de gran interès per complementar els ensenyaments rebuts, en aportar als alumnes una visió diferent de la mateixa temàtica.

Consell a un futur estudiant...
Atès que la carrera té 3 pilars fonamentals: l'enginyeria, la tecnologia i la ciència dels aliments, relacionats entre si i amb el respecte màxim al medi ambient, els alumnes s'hauran de sentir atrets i motivats per aquestes disciplines.

PLA D'ESTUDIS

Aquí tens una relació d'assignatures bàsiques i obligatòries del grau en
Enginyeria Alimentària:

 • Biologia general
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Dibuix en enginyeria
 • Hidràulica
 • Producció animal
 • Anàlisi de mercat i valoració agrària
 • Sistemes i components energètics
 • Geomàtica
 • Microbiologia dels aliments
 • Indústries càrnies i làcties
 • Indústries extractives i fermentatives
L'Estudiant

Meritxell Roman Castells té 27 anys i és de Barcelona, actualment està a 2n del grau en Enginyeria Alimentària a l'Escola Superior d'Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Què és el que t'està costant més de la carrera?
Potser el més dificultós és la realització de treballs i, sobretot, fer-los en equips de més de 3 persones, perquè és quan hi ha més divergències d'opinions.

Què és el que més t'està sorprenent de la titulació?
El que més em sorprèn és la quantitat de pràctiques que hi ha a cada assignatura, com problemes a classe, anar al laboratori, sortides de camp, visites a indústries... Aquests tipus de coses fan que el grup de classe estigui més unit i ens coneguem millor.

Assignatures més complicades
L'assignatura més complicada per mi és Biologia vegetal perquè, com en totes les assignatures, hi ha tecnicismes, i si vas fer el batxillerat tecnològic, no estàs acostumat als termes botànics, com ha sigut el meu cas. La química també ha comportat una gran dosi d'esforç.

Consell a un futur estudiant...
L'Enginyeria Alimentària és una enginyeria molt interessant perquè ens ajuda a saber com estan fets els aliments i com podem millorar-los. Es tracten també els processos de producció i comercialització dels productes que consumim diàriament, que també resulta molt interessant.