Ensenyaments artístics superiors

Música, dansa, art dramàtic, arts plàstiques i disseny...

Ensenyaments artístics superiors
Vols cursar estudis superiors relacionats amb la música, la dansa, l'art dramàtic, la conservació i la restauració de béns culturals i les arts plàstiques i el disseny?
T'expliquem què són els ensenyaments artístics superiors, com s'hi accedeix i quines especialitats inclouen.
Estructura

Els ensenyaments artístics superiors s'estructuren en 4 cursos de 60 crèdits (un total de 240 crèdits ECTS). La superació d'aquests estudis permet obtenir el títol superior de l'ensenyament i l'especialitat corresponent, que és equivalent, a efectes acadèmics, al grau universitari.

A més, la nova ordenació d'aquests ensenyaments estableix l'aparició de 3 nivells acadèmics: grau, màster i doctorat.

La denominació dels títols de màster serà «Màster en ensenyaments artístics», seguida del nom específic del títol.Com s'accedeix als ensenyaments artístics superiors?

  • Sense el títol de batxillerat

Si no tens el batxillerat, a més de la prova específica d'accés has de superar una prova que acrediti la maduresa relacionada amb els objectius del batxillerat, sempre que tinguis 19 anys o els compleixis durant l'any de l'examen.

Si posseeixes el títol de tècnic superior en Arts plàstiques i disseny, podràs accedir directament als ensenyaments artístics superiors d'Arts plàstiques i disseny o Conservació i restauració de béns culturals sense haver de fer la prova d'accés.


  • Amb el títol de batxillerat

Per accedir als graus de Música, Dansa, Art dramàtic, Conservació i restauració de béns culturals i Arts plàstiques i disseny has de posseir el títol de batxillerat i fer una prova específica, el contingut de la qual dependrà de l'especialitat que triïs.Les especialitats

A part d'aquestes, recorda que cada comunitat autònoma pot tenir les seves pròpies especialitats.

Música: Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i gestió, Sonologia i Flamenc.

Dansa: Coreografia i interpretació i Pedagogia de la dansa.

Art dramàtic: Direcció escènica i dramatúrgia, Escenografia i interpretació.

Arts plàstiques i disseny:

Conservació i restauració de béns culturals: Conservació i restauració d'escultura, Conservació i restauració de béns arqueològics, Conservació i restauració de document gràfic, Conservació i restauració de tèxtils i Conservació i restauració de mobiliari.