Dissenyador d'attrezzo

Descobreix la professió del dissenyador d'attrezzo

Dissenyador d'attrezzo
L'attrezzo és el conjunt d'objectes i efectes que s'utilitzen en un escenari teatral o cinematogràfic, per tant el dissenyador d'attrezzo és el responsable de concretar, confeccionar o cercar tots els accessoris de decoració que hi ha d'haver en un escenari.
Aquests dissenyadors són especialistes en objectes d'attrezzo i d'ornamentació corpòria per a cinema, teatre, televisió i altres mitjans, així com per a instal•lacions escenogràfiques o espais diversos de representació i expressió.
Funcions

Aquest professional s'encarrega de:


 • Llegir el guió per complet amb el propòsit d'interpretar l'ambient que es vol transmetre.
   
 • Planificar els diferents objectes necessaris per a cada escena.
   
 • Treballar conjuntament amb l'equip de producció per aconseguir els diferents efectes.
   
 • Fer-se càrrec del disseny de certs elements.
   
 • Comptar amb una àmplia llista de proveïdors com, per exemple, de mobiliari, de materials de construcció, etc.
Mercat laboral

El director d'attrezzo pot treballar recreant els espais d'una obra cinematogràfica, teatral o televisiva i també creant ambients en una exposició o una performance.


 
ACCÉS

Si vols treballar com a dissenyador d'attrezo és recomanable que cursis alguns dels estudis següents:
 

Ensenyaments artístics

Arts plàstiques i disseny. Família professional de Disseny d'interiors:

Titulacions universitàries