Cursos Relacionats

Formació professional en línia

Forma't a la xarxa

Formació professional en línia
Si vols cursar un cicle formatiu de formació professional, però per diferents motius no pots fer-lo en cap centre educatiu ni en l'horari presencial que ofereix, has de saber que tens a l'abast la modalitat en línia.
Coneix quins són els cicles que pots estudiar en línia i els passos que has de seguir per cursar-los.
Com funciona?

La formació professional en línia és per a aquelles persones que tenen una disponibilitat limitada; per això poden matricular-se dels mòduls que vulguin en funció de les seves necessitats.

A diferència de la modalitat presencial, no cal anar a classe perquè el cicle formatiu, de grau mitjà o superior, es desenvolupa a través de la xarxa.

De tota manera, cal que tinguis en compte que:

 • Els exàmens són presencials, i per això caldrà que et desplacis a la comunitat on t'hagis matriculat.

 • No pots fer diferents mòduls alhora en diferents comunitats.

 • És obligatori seguir el mòdul de Formació en centres de treball (FCT), que és necessàriament presencial.

  No obstant això, si acredites una experiència laboral mínima d'un any, podràs sol•licitar l'exempció total o parcial d'aquest mòdul professional.

La pàgina web

Fes un clic sobre el següent enllaç o sobre la imatge si vols veure les comunitats autònomes on s'imparteix aquesta oferta formativa o accedir a tota la informació sobre aquest tipus d'ensenyament.


Matrícula

Pots matricular-te dels mòduls que t'interessin a través del centre on vulguis estudiar, sigui de manera presencial o en línia. Un cop feta, rebràs una clau d'accés que et permetrà entrar a la plataforma on es troben els materials i des de la qual podràs comunicar-te permanentment amb el professor o la professora.

Com es treballa?

Cada mòdul s'organitza en unitats de treball, que et donen un accés progressiu als continguts.

En cada unitat trobaràs:

 • Unes orientacions sobre el que s'espera que hi aprenguis.

 • Un mapa conceptual, que et servirà per visualitzar tots els continguts que treballaràs en forma d'esquema.

 • Els apunts, que, a més de text, inclouen recursos gràfics: vídeos, animacions, etc.

 • Un qüestionari d'autoavaluació.

 • Un glossari amb el vocabulari específic.

 • Una sèrie d'activitats que, un cop fetes, has d'enviar al teu tutor o tutora perquè en faci les correccions i els comentaris pertinents. Aquestes tasques puntuen i permeten que el professor dugui a terme una avaluació continuada.

 • Enllaços d'interès amb informació per saber més sobre els temes.

 • Un fòrum d'intercanvi i discussió entre alumnes i professor.

 • Un examen en línia, que el professor et tornarà corregit i puntuat. La qualificació d'aquesta prova també es té en compte per al resultat final del mòdul.

  Les preguntes d'aquestes proves són aleatòries, i per això no es repeteix mai el mateix examen. Tindràs fins a tres intents per unitat, i es tindrà en compte el millor resultat. Si el professor o la professora hi veu algun error, et farà arribar l'ajuda necessària.
Sabies que...?

Segons les estimacions del Ministeri d'Educació per al curs 2010-2011, la xifra de nois i noies matriculats a la formació professional específica ha crescut un 6,45% respecte a l'any anterior.


Concretament, en la modalitat presencial dels cicles formatius de grau mitjà, l'increment ha estat del 3,9%; en els de grau superior del 4,5%, i en la modalitat en línia ha augmentat fins al 71,9%.

Oferta formativa

Els cicles formatius que pots estudiar per Internet són:

Administració i gestió

 • CFGM Gestió administrativa.
 • CFGS Administració i finances.
 • CFGS Secretariat.

Agrària

 • CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries.
 • CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics.

Comerç i màrqueting

 • CFGM Comerç.
 • CFGS Comerç internacional.
 • CFGS Gestió comercial i màrqueting.
 • CFGS Gestió del transport.

Edificació i obra civil

 • CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció.
 • CFGS Projectes d'edificació.

Electricitat i electrònica

 • CFGM Equips electrònics de consum.
 • CFGM Instal•lacions elèctriques i automàtiques.
 • CFGS Instal•lacions electrotècniques.
 • CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics.
 • CFGS Sistemes de regulació i control automàtics.
 • CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats.

Fabricació mecànica

 • CFGS Programació en producció en fabricació mecànica.

Hoteleria i turisme

 • CFGM Cuina i gastronomia.
 • CFGS Agències de viatges.
 • CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments.
 • CFGS Gestió d'allotjament turístic.
 • CFGS Guia, informació i assistència turístiques.
 • CFGS Informació i comercialització turístiques.

Imatge i so

 • CFGS Imatge.

Informàtica i comunicacions

 • CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes.
 • CFGS Administració de sistemes informàtics.
 • CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa.
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques.
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions web.

Instal•lació i manteniment

 • CFGM Muntatge i manteniment d'instal•lacions de fred, climatització i producció de calor.
 • CFGS Prevenció de riscos professionals.

Química

 • CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.

Sanitat

 • CFGM Cures auxiliars d'infermeria.
 • CFGM Emergències sanitàries.
 • CFGM Farmàcia i parafarmàcia.
 • CFGS Imatge per al diagnòstic.

Serveis socioculturals i a la comunitat

 • CFGM Atenció sociosanitària.
 • CFGS Animació sociocultural.
 • CFGS Educació infantil.
 • CFGS Integració social.

Transport i manteniment de vehicles

 • CFGM Automoció.