Carnets professionals

Certifica't professionalment

Carnets professionals
En moltes empreses és un requisit imprescindible i tenir el carnet et pot servir com un element diferencial entre altres candidats a l'hora de competir per un mateix lloc de treball.
El carnet professional és el document que acredita els teus coneixements teoricopràctics per realitzar tasques concretes d'una professió.

Què són els carnets professionals?

Per poder realitzar algunes professions, és necessari que estiguis en possessió d'un carnet professional que t'habilita per a l'exercici d'aquesta. El carnet certifica que la persona té les competències i coneixements necessaris per exercir bé les tasques pròpies de la professió.

Per obtenir el carnet professional has de complir amb uns requisits determinats, que poden ser de formació, experiència o també superar una prova d'aptituds.

Estar en possessió d'un carnet professional és obligatori per a professionals com per exemple, l'instal·lador de gas o el conductor de maquinaria pesada. Sense aquest requisit, no poden exercir la professió.


Com aconseguir un carnet professional?

El procés més comú per aconseguir un carnet professional és superar una prova que pot constar d'una part teòrica i/o pràctica.

En alguns casos, existeix la possibilitat de realitzar un curs abans de la prova. Aquest no és obligatori, depèn dels teus estudis i/o experiència professional. Depenent d'això, el curs tindrà una durada o una altra.

Les proves per obtenir un carnet professional les convoca cada comunitat autònoma. L'organisme competent de cada comunitat estableix el procediment i calendari per a l'obtenció del carnet.


Els carnets professional i la FP
 

Amb l'obtenció d'algunes titulacions de FP s'obté també el carnet o carnets professionals de la professió que s'ha cursat.

Has de consultar amb detall l'informació del cicle formatiu que t'interessa per saber si el títol inclou també l'obtenció d'algun carnet professional.

 Tipus de carnets professionals

A continuació tens un llistat d'alguns dels carnets professionals existents:

Aigua, gas i electricitat

 • Instal·lador/a d'aigua
 • Instal·lador/a de gas
 • Instal·lador/a elèctric/a

Aparells a pressió

 • Instal·lador/a d'aparells de pressió
 • Instal·lador/a de cafeteres
 • Operador/a de calderes

Aparells elevadors

 • Operador/a de grua mòbil autopropulsada
 • Operador/a de grua torre

Calefacció, climatització i fred industrial

 • Instal·lador/a-mantenidor/a de calefacció i aigua calenta sanitària
 • Instal·lador/a-mantenidor/a de climatització
 • Instal·lador/a-conservador/a-reparador/a frigorista

Instal·lacions tèrmiques

 • Instal·lador/a d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Mines i pedreres

 • Conductor/a de maquinària mòbil (vehicle pesant)
 • Conductor/a de maquinària mòbil (vehicle elevador)
 • Conductor/a i maquinista de tot tipus de vehicles d'interior
 • Maquinista d'extracció i de plans inclinats
 • Instl·lador/a elèctric/a miner/a
 • Vigilant miner/a