Cursos Relacionats

Tècnic en disseny d'espais de treball

Dissenyador d'espais de treball

Tècnic en disseny d'espais de treball
Aquest professional s'ocupa de crear espais de treball còmodes per als empleats amb la finalitat de millorar la productivitat de l'empresa, i per a això ha de tenir en compte tant el disseny com la seguretat.

A l'hora de treballar, bé sigui, per exemple, en una oficina o en una cuina, l'important és estar a gust, és a dir, que el lloc sigui agradable a la vista, que estigui ben il·luminat, que disposi d'una bona acústica, una instal·lació elèctrica adequada, que tinguem els estris al nostre abast, que sigui segur, etc. El Tècnic en disseny d'espais de treball ha de tenir en compte tots aquests requeriments a l'hora de dur a terme la seva feina.
 
Funcions

El Tècnic en disseny d'espais de treball s'encarrega dels aspectes següents:

 
  • Analitzar les tasques que duen a terme els diferents treballadors per poder adaptar l'espai a les seves necessitats.
     
  • Establir com a element principal la productivitat i la seguretat sobre el disseny, malgrat que l'estètica també és important.
     
  • Conèixer els principis d'ergonomia a fi d'optimitzar el benestar dels treballadors i la producció.
Mercat laboral
 

Aquest professional pot exercir com a assalariat o com a autònom, i normalment ho fa en el sector privat. Pot treballar per a botigues de mobles, despatxos d'arquitectes, immobiliàries, estudis d'interiorisme, consultories de riscos laborals, etc.


 
ACCÉS

Si vols ser Tècnic en disseny d'espais de treball, has de cursar els estudis següents:

Ensenyaments artístics d'Arts plàstiques i Disseny. Cicles formatius de grau superior. Des de la família professional de Disseny d'Interiors:

Titulacions universitàries.