Cursos Relacionats

El professor del CFGS en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

Norberto Del Castillo és arquitecte superior i docent del CFGS en Projectes i direcció d'obres de decoració.

El professor del CFGS en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració
"És un cicle en el qual hi ha un gran equilibri entre la faceta artística i de disseny i la part teòrica, més tècnica."
Norberto Del Castillo Uria és professor del cicle formatiu de grau superior en Projectes i direcció d'obres de decoració de l'Escuela de Arte de Corella (Navarra).
Descripció del cicle

Dificultat. És un cicle en el qual hi ha un gran equilibri entre la faceta artística i de disseny i la part teòrica, més tècnica. En un projecte d'interiorisme l'alumne té llibertat per somiar i imaginar espais, però aquests no es queden només en el plànol, sinó que es dissenyen amb uns requisits d'ús i d'habitabilitat, i han de complir unes lleis constructives i unes normatives d'edificació que l'alumne ha de conèixer i saber aplicar a cada projecte.

Els treballs. El progrés de l'alumnat es va calibrant majoritàriament amb la realització de diversos projectes d'habitatges, locals comercials (cafeteries, botigues de roba, joieries…), o en projectes de rehabilitació i reformes.

Solem participar en concursos d'arquitectura d'interior i, puntualment, desenvolupem projectes reals. També es realitzen proves escrites en les assignatures més teòriques.

Les pràctiques. Les pràctiques s'efectuen en estudis d'arquitectura o d'interioristes en localitats properes, on col•laboren en el desenvolupament dels projectes, en els plantejaments de distribucions de planta, estudis de façanes, desenvolupaments constructius o pressupostos.


Consell a un futur estudiant...

Li diria que es tracta d'un cicle molt creatiu que ofereix la possibilitat de veure construït allò que has imaginat, però que per a això, cal treballar intensament. A més a més, també li diria que hi ha una gran demanda laboral d'aquest perfil de professional.

EL PROFE

Norberto Del Castillo Uria és arquitecte superior i fa 6 anys que es dedica a la docència. A l'Escuela de Arte de Corella (Navarra) imparteix l'assignatura de Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d'obres, que és troncal i es fa a 2n curs. És una matèria amb gran importància en la formació del dissenyador d'interiors, perquè s'hi exposa la part més tècnica del cicle, com són les instal•lacions d'un projecte: la il•luminació/electricitat, la protecció d'incendis, la lampisteria i el sanejament i la climatització.

També s'expliquen les normatives d'edificació que desenvolupen aquestes instal•lacions (Codi Tècnic de l'Edificació, Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE) i altres continguts com el disseny de les fusteries, l'estudi dels sistemes d'aïllament i condicionament acústic, etc.

Per a això s'utilitzen diferents aplicacions informàtiques, com Presto, Dialux i Architectural Desktop, i es complementa amb visites d'obres en construcció i viatges a fires com Construmat, CasaDecor i Casapasarela...

Però no tot són coneixements tècnics, també té una faceta més amable i artística, com és el disseny de la il•luminació o la selecció de les lluminàries, l'equipament sanitari, el mobiliari i els materials de revestiment.