La professional de Projeces i Direcció d'Obres de Decoració

Lorena del Pozo treballa com a Tècnic superior en Projectes i direcció d'obres de decoració

La professional de Projeces i Direcció d'Obres de Decoració
"En el cicle formatiu de grau superior en Projectes i direcció d'obres de decoració et formen per començar en el món laboral."
Lorena del Pozo Gutiérrez, val•lisoletana de 26 anys, és tècnic superior en Projectes i direcció d'obres de decoració per l'Escuela de Arte de Valladolid. Actualment, està cursant l'Enginyeria en edificació a la Universidad Politécnica de Madrid i també treballa en un estudi d'arquitectura i restauració, del qual, a més a més, és sòcia.

Creus que el cicle formatiu t'ha preparat prou a l'hora de llançar-te al món laboral?

Sí, en el cicle ens formen per començar en el món laboral. No obstant això, a llarg termini, la professió s'aprèn treballant.

Què creus que es valora d'un tècnic superior en Projectes i direcció d'obres de decoració a l'hora de trobar feina?
La possibilitat d'incorporar a un equip interdisciplinari un professional format en aquest sector.


Consell a un futur estudiant...

Que aprofiti totes les oportunitats que li ofereixin, sense descartar-ne cap. Poder exercir la nostra professió depèn, en gran manera, de nosaltres.

RADIOGRAFIA

En què consisteix la teva feina?
Realització de projectes segons normativa (memòries, plecs, mesuraments, pressupostos), preparació per al visat col•legial, tràmits burocràtics (sol•licitud de llicències), direccions d'obra i suport i disseny de projectes arquitectònics, juntament amb un equip interdisciplinari.

Eines o materials que utilitzes en la teva feina.
Dibuix a mà alçada, eines pròpies del mesurament (làser, cinta mètrica), eines informàtiques (Autocad 2009, 3dstudio2009, Vray SP2, Photoshop, Cype) i eines per a la realització de maquetes volumètriques, entre d'altres.

Condicions de treball.

  • Entorn laboral
    Equip interdisciplinari format per arquitectes, projectistes, enginyers, aparelladors i dissenyadors.
  • Horari
    De dilluns a dijous de 8:30 a 17h, divendres de 8:30h a 14:30h.
  • Salari
    El meu salari anual brut oscil•la entre els 24.000 i els 30.000 euros.