El professor d'Arquitectura Tècnica

Arquitectura Tècnica

El professor d'Arquitectura Tècnica
Coneix els estudis universitaris d'Arquitectura Tècnica de mans del professor Juan Alfonso Revenga Caso.
+ Dades


Formació realitzada:
Arquitecte tècnic.

Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals, en les especialitats de Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (segons RD 39/1997).

Auditor en Prevenció de Riscos Laborals, acreditat per l'autoritat laboral a tot l'Estat.

Assignatura que imparteix a l'Escuela Universitaria de Arquitectura de la Universidad de Navarra:
Seguretat i prevenció: assignatura troncal que s'imparteix a 2n curs d'Arquitectura Tècnica durant el 1r semestre i de lliure elecció a Arquitectura a partir de 2n curs.
Aquesta assignatura s'organitza en dues parts. La 1a part tracta l'organització de la prevenció integral (que afecta qualsevol feina, des del directiu fins a la mà d'obra directa) i integrada (com a part fonamental de la feina i no com una cosa afegida, com ho són la quantitat i la qualitat).
En la 2a part es desenvolupa la normativa legal general i específica per a la construcció, així com un estudi de seguretat i salut, etc.


Ampliació de seguretat i salut: assignatura optativa de 2n curs d'Arquitectura Tècnica durant el 2n semestre i de lliure elecció per a Arquitectura a partir de 2n curs.
En aquesta matèria es fan pràctiques amb visites a l'obra, pràctiques a la classe amb exposició oral i ús de mitjans didàctics d'aspectes tècnics i legals de prevenció de riscos laborals.

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar Arquitectura Tècnica?


Ha de ser una persona ordenada, observadora, constant, estricta i exigent, però flexible al mateix temps. També ha de tenir paciència, ser extravertida i amb capacitat de treball en equip; a més, ha de tenir visió espacial i ha de comprendre el funcionament dels components mecànics.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?


Diria que no és gaire angoixant, però depèn de la persona; això sí, són uns estudis entretinguts i, des del principi, l'Arquitectura Tècnica es relaciona amb la realitat de la professió.

Formació complementària recomanada.


És recomanable la formació en Gestió i/o Direcció d'empreses, Economia i fiscalitat empresarial, Recursos humans i que aprenguin a parlar en públic, perquè ho hauran de fer en diferents ocasions, en reunions i en tasques relacionades amb la formació.

Aspectes positius dels estudis d'Arquitectura Tècnica.


Al final aprenen a "buscar-se la vida", ja que pregunten i troben.

I els negatius?

Excessiva importància de l'assignatura de Càlcul, per al qual l'arquitecte tècnic no està autoritzat professionalment. A més, hi ha poc contacte amb els materials abans i després d'utilitzar-los a l'obra i considero que Haurien d'ampliar-se les pràctiques i que formessin part substancial del treball de fi de carrera, a més, haurien de ser a l'exterior (empresa, organització, estudi, etc.).

Valori la situació del mercat laboral per als arquitectes tècnics.


Tot i que l'activitat en el sector comença a disminuir, considero que és positiva, ja que en aquest moment hi ha una ocupació total.

Consell a un futur estudiant d'Arquitectura Tècnica.


Que assisteixi a classe i hi participi activament, que no es conformi a "rebre". Ha de ser una persona observadora, puntual i constant.