Preinscripció universitària

Coneix els aspectes clau de la preinscripció universitària

Preinscripció universitària
La preinscripció universitària és un dels tràmits més importants, ja que és quan decideixes el que vols estudiar i on ho vols fer.
La preinscripció universitària es du a terme durant els mesos de juny i juliol, tot i que cada comunitat autònoma estableix el seu calendari; per això et recomanem que t'informis directament través de la conselleria d'educació de la teva comunitat.
L'objectiu de la preinscripció universitària és garantir la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al 1r curs dels estudis universitaris públics.

En què consisteix?

La preinscripció universitària és on inscrius per ordre de preferència el que vols estudiar i on ho vols fer. Tens un total màxim de 14 opcions per escollir, però depèn de la comunitat autònoma.

Actualment, són diverses les universitats que realitzen la preinscripció per Internet, i d'altres segueixen fent-la amb el tradicional formulari de preinscripció i de manera presencial. Si aquest últim és el teu cas, hauràs de fer la preinscripció a la universitat que et correspon, és a dir, on vas realitzar la selectivitat, encara que en la sol•licitud posis en primera opció una altra universitat diferent.

La preinscripció a les universitats públiques és compatible amb altres sol•licituds en universitats privades o a distància, malgrat que l'estudiant només es podrà matricular en un únic centre.

En cas que vulguis accedir a una universitat privada has de saber que el procediment de preinscripció és un altre. Has de contactar directament amb el centre universitari que t'interessi perquè t'informin de les dates, el mètode i si has de fer algun tipus de prova.


On i quan es recull el formulari de la preinscripció?

Si has de realitzar la preinscripció de manera presencial, prèviament hauràs d'obtenir els documents corresponents, que estaran disponibles en totes les universitats o a través de les seves pàgines webs, en els terminis de preinscripció establerts o uns dies abans del seu inici.

El formulari és únic per a totes les universitats, és a dir, totes comparteixen el mateix text. És quan l'omples que indiques si vols plaça en una universitat o una altra segons l'ordre de preferència que especifiquis.


 
Reserva de places

El total de places que ofereixen les universitats per a cada títol i centre es reparteix entre una quota general i les de reserva.

Cada comunitat autònoma estableix els següents percentatges de reserva per als següents grups d'accés:

 • Places reservades a estudiants amb titulació universitària o equivalent: no inferior a l'1% ni superior al 3%.
 • Places reservades a esportistes d'alt nivell: 3% com a mínim.
 • Places reservades per a aquelles persones que hagin superat les proves específiques de més grans de 25 anys: no inferior al 2%
 • Places reservades per a persones de més de 45 anys i per a més de 40 que acreditin experiència laboral i professional: no inferior a l'1% ni superior al 3%
 • Places reservades per a estudiants discapacitats: 5%.
Quins documents he de presentar?

Si realitzes la preincripció presencialment hauràs de presentar:


 • DNI o Targeta de residència.
   
 • Imprès de preinscripció complimentat.

A més a més, en funció de la teva procedència, entregaràs uns documents o uns altres:


 • Si tens la selectivitat: Targeta de Proves d'Accés.
   
 • Si has fet un cicle formatiu de grau superior: Certificació Acadèmica amb qualificacions i títol de Tècnic Superior (o resguard de sol•licitud).

Recorda que de tota la documentació és necessari aportar l'original i una fotocòpia (sense compulsar) si la sol?licitud s'entrega personalment.

Si envies la sol•licitud per correu ordinari, tingues present que ha de ser certificat i que és imprescindible una fotocòpia compulsada de la documentació.