Pèrit agrobiològic

Especialista en el control de l'agricultura ecològica

Pèrit agrobiològic
El pèrit agrobiològic és l'especialista en tasques de peritatge o control vinculades a l'agricultura biològica amb l'objectiu de concedir l'acreditació ecològica corresponent a cada producte.
Et presentem aquesta professió, les funcions que té, les vies d'accés als estudis i les seves sortides laborals.
Funcions

La tasca bàsica d'aquest professional és certificar que els productes biològics no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics. Per aquest motiu, s'encarrega de dur a terme controls exhaustius dels sistemes de producció i elaboració mitjançant auditories i agafa mostres dels aliments i també de la terra i l'aigua per poder analitzar-les.

A més, fa avaluacions dels diferents productes i/o de les terres de producció per tal de determinar els elements que han de canviar o millorar per obtenir el segell de garantia. També ha de conèixer la normativa sobre la certificació de productes ecològics i estar atent a tots els canvis possibles.


Mercat laboral

Com a pèrit agrobiològic podràs treballar d'autònom, treballar per a tercers i per compte d'altri en laboratoris, cooperatives, etc.

Tot el que és ecològic i natural està de moda. Aquesta tendència, juntament amb l'evolució tècnica del sector agrícola, ha fet que els sistemes d'explotació agraris obrin pas a l'agricultura ecològica. Cada vegada són més nombrosos els empresaris autònoms que decideixen dedicar-se a aquest negoci, que inclou des del cultiu d'hortalisses fins a la cria de porcs ibèrics. Això ha provocat que el pèrit agrobiològic es converteixi en una figura essencial d'aquest tipus d'explotacions.Pots arribar a ser pèrit agrobiològic si estudies alguna de les titulacions següents:

Titulacions universitàries