La professora del CFGS en Administració i Finances

Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances

La professora del CFGS en Administració i Finances
Elena Martínez López és professora del cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances.
+ Dades


Assignatures que imparteix a l'IES Foramontanos de Cabezón de la Sal (Cantàbria):

Gestió d'aprovisionament. Assignatura de 1r curs. Té una càrrega horària de 4 hores setmanals en les quals els alumnes aprenen a realitzar tota la documentació relacionada amb la compravenda (factures, albarans, xecs, lletres de canvi…), així com la liquidació dels impostos, especialment l'IVA, en tots els seus règims. També realitzen la valoració i gestió dels magatzems i l'optimització dels recursos pel que fa a l'aprovisionament (valorar millors ofertes, seleccionar de proveïdors seguint uns paràmetres donats per a cada empresa, etc.).

Gestió comercial i servei d'atenció al client. Matèria de 2n curs. Té una càrrega horària de 4 hores setmanals i mostra la relació existent entre l'empresa i els clients mitjançant el màrqueting en tots els aspectes (política comercial, fixació de preus, atenció posterior a la venda…).

També m'ocupo de la gestió de l'empresa virtual que tenim a l'IES, la denominació de la qual és Cantabria Exquisita, S.L.S., desenvolupada per 4 centres. A través de la central de Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED), participem en una xarxa d'empreses virtuals estesa per tot el món en la qual duem a terme la nostra activitat empresarial com si fos una empresa real. Comprem i venem productes d'alimentació típics de Cantàbria, contractem treballadors als quals paguem els seus salaris i liquidem les seves assegurances socials, liquidem els impostos, tenim gestió bancària… La central de simulació fa les funcions d'hisenda, de la seguretat social, dels bancs…, ens proporciona clients virtuals fins que trobem clients reals dins de la xarxa.
Li dediquem 6 hores setmanals extretes de les hores d'alguns mòduls que són cedides per a la simulació. És una experiència molt enriquidora perquè fa que els alumnes es posin en la situació real de portar una empresa, veuen què passa si no fan bé alguna cosa (per exemple, liquidar tard un impost) i els obliga a desenvolupar-se i prendre les seves pròpies decisions per aconseguir els objectius marcats per l'empresa i (el que més els costa) fer gestions telefòniques amb les empreses simulades.

Anys que porta exercint com a professora: Des de l'any 1987.

Formació realitzada:
Cicle formatiu de grau superior en Administració i Gestió. Vaig ser de les últimes promocions de l'antiga formació professional que podíem accedir al cos de mestres de taller amb formació professional de 2n grau.

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar aquest cicle?

Ha de ser una persona ordenada, a la qual no l'espanti relacionar-se amb els altres, amb capacitat per treballar en equip, capaç de prendre decisions pel seu compte i d'assumir els seus errors i amb bona capacitat lingüística i numèrica.
Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?

Això depèn una mica dels mòduls, ja que molts són fonamentalment pràctics i altres teòrics, no obstant això, com a mínim, han de dedicar unes 2 hores diàries a l'estudi i realització de les pràctiques que, tot i que sobretot es fan a l'aula, algunes han de fer-les ells pel seu compte (al marge de les 6 de classe).

Creu que aquests estudis compleixen les expectatives dels estudiants?

Jo fins i tot diria que les superen. Molts dels nostres alumnes accedeixen al cicle perquè els espanta una mica la universitat i aquí veuen, d'una banda, que la carrera d'Empresarials o Econòmiques és factible i, d'altra banda, que la possibilitat de trobar una feina quan acabin els estudis és real.
De tots els alumnes que han passat pel cicle al llarg dels anys (inclòs aquest curs), no n'hi ha cap a l'atur, tret dels que han decidit continuar amb els estudis universitaris.
Un altre avantatge que veuen és que per accedir a les carreres universitàries relacionades amb el cicle (Empresarials o Econòmiques) no han de superar la selectivitat, ja que tenen un nombre de places reservades.

Formació complementària recomanada.

La formació que reben durant els 2 anys que dura el cicle és molt completa, però sí que seria recomanable estudiar algun idioma, especialment l'anglès. En els cicles no s'estudia cap idioma ja que se suposa que ja ho han fet a la secundària i al batxillerat, però un anglès específic (cartes comercials, instàncies…) els pot ser molt útil i els pot obrir moltes portes en un mercat laboral tan obert com el que tenim actualment.

Valori la situació del mercat laboral per als titulats en Administració i Finances.

Fins ara és bona, ja que, si bé és cert que hi ha molts titulats, també és cert que la majoria de les empreses, siguin del sector que siguin, necessiten personal administratiu, per tant, l'oferta de feina no escasseja. Si a això afegim que quan acaben el cicle estan molt qualificats, podem assegurar que pràcticament ningú es quedarà sense trobar una feina i, a més, a prop del seu domicili.

Aspectes positius del cicle.

Com a aspectes positius caldria destacar la durada del cicle, la Formació en Centres de Treball (3 mesos en l'últim curs treballant en una empresa real) i el disseny dels mòduls pel que fa a l'equilibri entre continguts pràctics i teòrics.

I negatius...?

Com a aspecte negatiu, el fet que no s'imparteixi cap idioma al llarg del cicle. També caldria un mòdul específic de correspondència comercial i oficial i més hores de comptabilitat.

Consell a un futur estudiant del cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances.

Que si té cap dubte respecte al seu futur immediat i li atrau aquest tipus d'estudis, que no dubti a fer aquest cicle, ja que en poc temps el capacitarà per accedir al món laboral amb una alta qualificació o per seguir estudiant amb una base molt més sòlida.