Cursos Relacionats

Vull ser bomber

Molt més que apagar focs

Vull ser bomber
Aquest professional s'encarrega d'apagar incendis, evitar l'aparició o la propagació del foc, ajudar en accidents i rescatar les persones en perill, entre d'altres funcions.
Llegeix què has de fer per ser bomber professional. Tingues en compte que aquesta informació és orientativa, ja que cada comunitat autònoma o cos professional té la seva pròpia regulació.
Requisits

El cos de bombers depèn de l'administració central, autonòmica o local, per la qual cosa, si en vols formar part, cal que compleixis una sèrie de requisits:

 • Posseir la nacionalitat espanyola o complir algun dels requisits establerts en la Llei 17/93, de 23 de desembre, com pot ser pertànyer a algun dels països membres de la Unió Europea.

 • Tenir entre 18 i 30 anys, encara que la franja d'edat pot variar depenent de la comunitat autònoma.

 • Disposar del títol de graduat escolar, d'un cicle formatiu de grau mitjà o equivalent.

 • Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C o BTP, segons la comunitat autònoma.

 • Mesurar entre 1,60 i 1,95 m.


 • No tenir cap malaltia que impedeixi desenvolupar les funcions del lloc i demostrar unes bones condicions físiques.

 • Superar les fases següents:

  • Oposició

  • Formació

  • Prova pràctica

Consells

Has d'estar atent i llegir detingudament la convocatòria d'oposició a la qual vols apuntuar-te, ja que segons aquesta poden puntar uns aspectes o uns altres, com per exemple, l'acreditació de coneixements de professions com la de paleta, fuster d'armar, fuster de taller, encofrador, serraller, electricista, lampista, muntador d'estructures metàl·liques, picapedrer o pouater.

+ consells per opositar


Oposició

Aquesta part, que és la més complicada, consta de tres fases: comprovació de coneixements, d'aptituds intel•lectuals i físiques i reconeixement mèdic i psicològic.

L'examen de coneixements consisteix en una sèrie de preguntes sobre el temari de cada convocatòria i generalment té dues parts. La primera està relacionada amb temes polítics i administratius: Constitució de 1978, estructura política de la teva localitat o comunitat, entitat pública de la qual depèn el cos de bombers al qual vols accedir, entre d'altres. I la segona part fa referència a l'exercici de la professió: tipologia d'incendis, causes el foc, física, química, primers auxilis, nutrició, etc.

A més, aquesta prova conté un examen sobre una segona llengua oficial, en cas que existeixi en la comunitat on vols exercir la professió.

Respecte a l'avaluació psicològica i física, hauràs de fer un test psicotècnic i una sèrie d'exercicis físics, a més d'una prova de conducció.

El reconeixement mèdic i psicològic consistirà, en primer lloc, en una revisió cardiovascular, respiratòria, oftalmològica, otorinolaringològica i neuropsiquiàtrica i, en segon lloc, en una exploració mèdica general.

Una vegada superades totes aquestes proves, caldrà que facis un curs formatiu obligatori i unes pràctiques a les instal·lacions del cos de bombers.