Cursos Relacionats

Monitor o director de lleure

Treu-te el Carnet de monitor o director de lleure

Monitor o director de lleure
Una opció interessant per a tots aquells joves que volen guanyar uns quants euros mentre estudien i als qui els agrada treballar amb nens o adolescents és la de fer-se monitor o director de temps lliure.
El Carnet de Temps Lliure és l'única titulació que et permetrà organitzar i coordinar com a responsable activitats de temps lliure d'entitats tant públiques com privades.


Monitor de lleure

El curs de monitor de lleure et prepara per treballar amb infants i adolescents en activitats d'oci, excursions, colònies, menjadors,...

Requisits

Per poder-te matricular en aquest curs has de tenir els 17 o 18 anys complerts (depenent de la teva comunitat autònoma) i tenir la certificació acreditativa d'haver finalitzat l'Ensenyament secundari Obligatori (ESO).


Director de lleure

El curs de director de lleure et prepara per ser el coordinador d'un equip de monitors en activitats d'oci, excursions, colònies, menjadors,.... amb un grup d'infants o adolescents.

Requisits

Per poder fer aquest curs hauràs de tenir com a mínim el Diploma de Monitor de Temps Lliure infantil i juvenil i el graduat de la ESO.Etapes de formació

Els cursos de formació de monitors i directors de temps lliure consten de 2 etapes:

1. Etapa de formació teoricopràctica

La finalitat d'aquesta fase és aconseguir que, com a futur monitor o director:
 

  • Assoleixis el teu desenvolupament personal.
     
  • Coneguis i assumeixis el plantejament educatiu, metodològic i pedagògic de l'educació en el temps lliure.
     
  • Posseeixis els coneixements i els recursos tècnics i didàctics necessaris per dinamitzar les activitats d'un grup, col•lectiu o moviment infantil o juvenil.
Els cursos de director i monitor de temps lliure tenen una durada mínima de 310 hores, on es fan assignatures que van des dels primers auxilis fins a la gestió d'uns campaments.

Tant els continguts com les assignatures varien d'una titulació a l'altra. El títul de monitor prepara per treballar amb infants i adolecents i ofereix molts recursos. En canvi, el títol de director prepara per dirigir un equip, en aquest hi ha més assignatures de direcció i gestió.
Modalitat del curs i de les pràctiques


Tant si vols ser monitor com director de temps lliure, podràs fer el curs i les pràctiques en modalitat intensiva o extensiva.

Modalitat intensiva.
Aquest tipus de curs es realitza durant un període de temps curt i seguit, com per exemple, les vacances de Nadal.
Les pràctiques es duran a terme únicament en unes colònies, campament, alberg juvenil, casa de joventut, associació juvenil, centre d'informació juvenil o en una altra entitat l'activitat principal de la qual estigui dirigida a un públic infantil o juvenil. La seva durada mínima és de 14 dies continuats, aproximadament, i no pot ser inferior al número mínim d'hores fixades per a cada curs.

Modalitat extensiva.
El curs es realitza al llarg d'un període de temps més extensiu, com per exemple, els caps de setmana durant tres mesos.
Les pràctiques es duen a terme en centres de joventut durant un termini mínim de 3 mesos i amb una durada no inferior al mínim d'hores fixades per a cada curs.
La pròpia escola facilitarà l'etapa de formació pràctica i s'encarregarà de la recerca de destí per a la seva realització.

Una vegada finalitzades les pràctiques, hauràs d'elaborar una memòria en la qual es reculli la planificació, la metodologia, els objectius, la programació, el finançament, les activitats, l'execució i l'avaluació de l'etapa de pràctiques per poder obtenir el títol oficial.
 

2. Etapa de formació pràctica

En aquest període coneixeràs els elements necessaris per a l'organització i la gestió d'un centre de temps lliure i de les seves activitats i aprendràs a dirigir una entitat juvenil, associació o activitat educativa en el temps lliure.

Aquesta formació, la realitzaràs una vegada superada la teoricopràctica.

CENTRES DE FORMACIÓ

Aquest títol, te'l podràs treure en escoles d'animació juvenil de temps lliure, les quals han d'estar reconegudes pel govern de la teva comunitat. El seu propòsit és formar personal especialitzat en activitats infantils i juvenils en centres de joventut, convivències juvenils, intercanvis, concentracions, ludoteques, menjadors escolars, colònies, granges escoles, etc.

És molt important confirmar que el centre on es vol realitzar el curs sigui un centre reconegut per la comunitat autònoma. Ja que si no és així no es podrà obtenir el certificat oficial.