Cursos Relacionats

Headhunter

El caçador de talents empresarials

Headhunter
Un headhunter, que literalment vol dir ‘caçador de caps', és un cercatalents que busca professionals altament qualificats per a les empreses.
Et donem a conèixer la feina del headhunter, les funcions que fa i les vies d'accés als estudis.
Funcions

La tasca principal d'aquest professional és saber trobar en el mercat laboral o en empreses de la competència el millor candidat per exercir funcions directives en un lloc de treball determinat. A més, ha de conèixer perfectament el mercat de recursos humans i tenir bones relacions en el món dels negocis.

Per aconseguir el perfil professional més adequat per a l'empresa, el headhunter ha de saber quin tipus de candidat està buscant i quines qualitats ofereix. A partir d'aquí, ha de repassar els currículums de què disposa - tant d'aquí com estrangers -; cercar informació a Internet i a les xarxes socials professionals, per tal d'ampliar i contrastar les dades; parlar, si cal, amb responsables d'altres feines per demanar-ne referències, i, finalment, contactar-hi. Si és un professional que ja treballa, haurà de persuadir-lo per aconseguir que s'incorpori en l'empresa en qüestió.Mercat laboral

Com a headhunter podràs treballar per compte propi o per compte d'altri en consultories de recursos humans.ACCÉS

Pots arribar a ser headhunter si estudies alguna de les titulacions següents:

Titulacions universitàries