Cursos Relacionats

Grau en Farmàcia

Prepara la teva fórmula magistral amb Farmàcia

Grau en Farmàcia
Segons el diccionari, Farmàcia és la ciència i l'art de conèixer les substàncies amb acció medicamentosa i la manera de combinar-les per a obtenir els medicaments.

El Grau en Farmàcia pertany a la branca de Ciències de la Salut i la seva durada és de 5 anys acadèmics.
La titulació

Estudiant Farmàcia coneixeràs l'oferta de medicaments existent en el mercat, els seus components i l'acció que produeixen en l'ésser humà. A més a més aprendràs quins són els controls físics, químics, biològics i microbiològics que s'han de dur a terme per a la fabricació d'aquestes substàncies. Així mateix, seràs capaç d'avaluar les dades científiques relatives als medicaments per poder proporcionar informació apropiada en funció d'això, i també coneixeràs les condicions legals per a l'exercici de les diferents activitats farmacèutiques.


El teu perfil

Si vols estudiar Farmàcia és evident que t'ha d'atreure el sector sanitari i has de sentir interès per la investigació i la ciència, però també és recomanable que tinguis bona memòria, destresa manual i que siguis observador i meticulós.


Mercat laboral

Cursant la titulació de Farmàcia podràs treballar tant en el sector públic com en el privat, bé sigui en centres d'atenció primària, clíniques o hospitals, en la indústria farmacèutica, química o alimentària, en laboratoris d'assaigs clínics, de microbiologia i parasitologia, de cosmètica, en farmàcies, o bé en empreses de biologia i medi ambient.

Podràs exercir com a comercial, donant a conèixer i venent medicaments a les farmàcies, en centres mèdics; duent a terme la producció industrial i el control de qualitat en qualsevol empresa o laboratori, documentació científica, investigació, anàlisis clíniques, mediambientals, nutricionals, etc.

Recorda que si tens vocació per a la docència sempre t'hi pots dedicar impartint classes en centres públics i privats d'ensenyament, tant a secundària com en la formació professional o a la universitat.


Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure les matèries relacionades amb la branca de coneixement de Ciències de la salut a la qual pertany el grau en Farmàcia.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Farmàcia(poden variar en funció de la universitat):

  • Química orgànica
  • Química inorgànica
  • Fonaments de biologia
  • Física aplicada
  • Química farmacèutica
  • Microbiologia
  • Parasitologia
  • Nutrició i bromatologia
  • Salut pública
  • Dermofarmàcia