Cursos Relacionats

Cap de projecte de xarxes privades

Tot un professional de la xarxa privada virtual

Cap de projecte de xarxes privades
El cap de projecte de xarxes privades s'encarrega de posar en funcionament la xarxa privada d'una empresa per interconnectar, per exemple, les diferents seus que té o perquè els seus empleats puguin accedir des de casa als sistemes de la companyia de manera segura.
Et presentem aquesta nova professió: les funcions, les vies d'accés per poder exercir-la i les sortides professionals que té.
Funcions

A través d'una xarxa privada virtual (en anglès, virtual private network), aquest professional connecta dues o més sucursals d'una empresa a través d'Internet o fa que els seus treballadors es puguin connectar des de casa al seu centre de treball, o bé que un usuari pugui accedir al seu equip domèstic des d'un altre lloc, com per exemple, un hotel.

A més de coordinar i dirigir la implantació d'una xarxa privada que permeti la interconnexió d'una empresa amb les seves seus o els seus treballadors, el cap de projecte de xarxes privades també s'ocupa:


  • De coordinar un equip multidisciplinari de tècnics.

  • D'establir un protocol i unes normes d'accés a la infraestructura de xarxa.

  • De garantir la plena disponibilitat de la xarxa i les dades, tenint en compte la seguretat i la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

  • D'avaluar el funcionament de la xarxa i proposar-ne millores.
ACCÉS
Mercat laboral

Un cap de projecte de xarxes privades pot treballar en el sector públic i en el privat com a responsable de telecomunicacions d'una empresa o bé en una companyia de serveis amb diferents clients.

Actualment, la figura d'aquest professional és molt sol•licitada per les empreses, ja que en el context econòmic de la globalització és necessària la connexió segura i ràpida de les empreses amb les seus corresponents, les xarxes de distribuïdors i les entitats que hi estan associades.