Tècnic en prevenció d'incendis

Perquè no et cremis...

Tècnic en prevenció d'incendis
Gràcies al tècnic en prevenció d'incendis es pot evitar que el foc cremi una zona boscosa, construcció o indústria, ja que la seva tasca és que es prenguin totes les mesures de seguretat necessàries.
L'objectiu d'aquest professional és prevenir un incendi i/o evitar que aquest vagi a més; per a això ha d'emprar els sistemes de seguretat contra incendis més efectius en funció de l'espai i ha de fer complir la normativa.
Funcions

A més a més de desenvolupar projectes de seguretat d'incendis, tant de prevenció com de reacció davant el foc, analitzant l'espai que cal protegir, el tècnic en prevenció d'incendis s'encarrega dels aspectes següents:


  • Actualitzar els sistemes de seguretat existents i la normativa que cal aplicar
     
  • Realitzar auditories dels sistemes de seguretat
     
  • Investigar els incendis i el seu desenvolupament: les causes, com s'ha provocat i ha evolucionat, i les possibles solucions
Mercat laboral

Aquest professional pot treballar tant en el sector públic com en el privat. Quant a aquest últim, podrà exercir en empreses asseguradores i també per a perits judicials, en empreses instal·ladores de sistemes de seguretat d'incendis, en enginyeries, consultories, laboratoris i empreses de material i sistemes de seguretat contra incendis. Pel que fa a l'àmbit públic, podrà treballar en ajuntaments, diputacions i conselleries per mitjà d'oposicions.
La docència és una altra possibilitat per al tècnic en prevenció d'incendis.


 
ACCÉS

Si vols treballar com a tècnic en prevenció d'incendis és recomanable que cursis alguns dels estudis següents:

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Des de les famílies professionals següents:

Agrària

Instal·lació i Manteniment

Edificació i Obra Civil


Seguretat i medi ambient


Titulacions universitàries