Cap de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades

Gestiona l'èxit

Cap de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades
Especialista en protocol.
Avui dia, el protocol ja no se centra només a saber estar o saber menjar, sinó que també és una eina de gestió imprescindible a l'hora d'organitzar un acte, ja sigui públic o privat. Per això és tan important la figura del cap de protocol i cerimonial.
Cap… de què?

A més d'una normativa interna de comportament i saber estar, el protocol és un conjunt de normes i tècniques mitjançant les quals s'organitza qualsevol mena d'esdeveniment.

El cap o la cap de protocol i cerimonial ha de saber com organitzar un acte i, també, conèixer les pautes que cal seguir en certes situacions, davant determinades persones o en diferents països. Un exemple: mentre que aquí eructar és un gest de mala educació, en països asiàtics suposa tot el contrari, ja que significa que has gaudit del menjar.

Un professional del protocol és, per tant, un expert en el coneixement d'aquesta matèria dins les institucions de l'estat i de les comunitats autònomes, administracions locals o entitats internacionals.

La correcta actuació d'un cap o d'una cap de protocol pot ser essencial a l'hora d'aconseguir un acord diplomàtic o un contracte multimilionari, ja que, en ocasions, els detalls més petits són els que més compten.

En un principi, potser et semblarà que aquests professionals no tenen un lloc al mercat laboral, però no és així, perquè cada vegada són més importants en la nostra societat, ja que, avui dia, les bones maneres ja no estan restringides a les capes altes, com l'aristocràcia, la monarquia o el món militar, sinó que s'han convertit en una cosa essencial per a qualsevol empresa o institució.


Funcions

Algunes de les funcions i tasques de les que el cap de protocol es fa càrrec són:
 

 • Contacte amb institucions, sempre actuant de la forma més correcta.
   
 • Organització d'esdeveniments.
   
 • Formació d'equips en l'àmbit protocol·lari.


VIES D'ACCÉS

Cicles formatius de grau superior

Carreres universitàries

Formació complementària

 • Coneixement d'idiomes, l'anglès i el francès, són obligatoris, però també es valora la formació complementària en altres idiomes:
 • A més, ha de ser una persona coneixedora dels costums d'aquests països i de les normes protocol·làries o culturals de cadascun, com també de coneixements molt amplis de cultura general.
Treball

Gràcies al seu grau d'especialització, aquests experts podran exercir com a:


 • Responsables de protocol en institucions públiques i privades.
 • Responsables de relacions externes.
 • Directors de relacions institucionals, directors de gabinet.
 • Assistents d'alta direcció.
 • Tècnics de protocol en organismes internacionals.
 • Directors d'empreses d'organització d'actes, congressos o esdeveniments.
 • Directors de comunicació.
 • Relacions públiques en el sector hostaler i en l'empresa en general.
 • Professor de protocol en escoles especialitzades.