Cursos Relacionats

El professional d'Administració i Finances

Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances

El professional d'Administració i Finances
Javier Rojas està treballant com a Tècnic Superior en Administració i Finances.
+ Dades

Nom i cognoms: Javier Rojas Hernández
Lloc de naixement: Madrid
Edat: 39 anys
Formació realitzada:
Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances a l'Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU.
Màster Empresarial a l'Instituto Tajamar de Madrid.

Per què et vas decidir per la formació professional?

Perquè és una de les vies més ràpides i amb més possibilitats de trobar feina.
I per què Administració i Finances?

Sempre m'ha agradat el món empresarial i de les finances i, a més, és un dels cicles amb més demanda professional.

Quines altres opcions t'havies plantejat anteriorment?

La diplomatura en Ciències Empresarials i la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses.
Vas trigar molt a trobar feina?

La inserció és immediata gràcies a les possibilitats que t'ofereix estudiar la formació professional i, en concret, aquest cicle, amb una inserció laboral de gairebé el 90%. En el meu cas, just quan vaig acabar el cicle em van contractar en el mateix centre on el vaig estudiar.
Estàs estudiant?

Faig cursos que m'ofereix l'empresa com a reciclatge professional, a més dels que trobo per Internet mitjançant els diversos portals educatius, i tots relacionats amb la meva professió: ofimàtica avançada, relacions interpersonals (comunicació escrita, empatia, assertivitat, escolta activa), resolució de conflictes i anglès.
Quins plans de futur tens?

A curt termini, continuar formant-me, ja que el professional sempre ha d'estar ben preparat per ser útil a l'empresa i afrontar noves tasques i ofertes. Després, no descarto la possibilitat de crear la meva pròpia empresa.
Consell a un futur estudiant del cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances.

Que aprofiti a fons la formació que li ofereixen, perquè li serà molt útil en el futur. Està demostrat que les empreses prefereixen professionals que hagin desenvolupat els seus estudis en la formació professional i, així, poden afrontar els problemes del sector amb més facilitat.
Radiografia del lloc de treball

En què consisteix la teva feina?
Les tasques de l'administratiu varien en funció del sector on es trobi i el lloc de treball que ocupi. En el meu cas, realitzo les tasques habituals que comporta un centre educatiu: atenció a l'alumnat, gestió de matrícules, gestió d'expedients, gestió de títols, elaboració d'informes, taules, mailing i, a més, les tasques bàsiques dels administratius.


Quin creus que ha de ser el perfil d'un Tècnic Superior en Administració i Finances?
El Tècnic Superior en Administració i Finances es caracteritza per la seva versatilitat a l'hora d'ocupar llocs de treball dins de l'empresa, tant pública com privada, o exercir moltes tasques dins la seva àrea, i això els dóna una major capacitat de resposta i rapidesa.


Eines o materials que utilitzes a la teva feina.
Les eines més comunes són les aplicacions informàtiques estàndard, com l'Office, amb els seus corresponents programes de tractament de textos (Word), full de càlcul (Excel) i bases de dades (Access), així com els programes específics de cada sector, com la gestió de bases de dades de l'alumnat. Una altra eina bàsica i molt important en el sector és el maneig d'Internet i conèixer les aplicacions que ofereix l'administració local o nacional.


Condicions de treball
Remuneració econòmica aproximada
El meu salari oscil·la entre els 18.000 i els 24.000 euros bruts anuals.