Cursos Relacionats

El professor de Magisteri en Educació Primària

Titulació de Mestre en Educació Primària

El professor de Magisteri en Educació Primària
Enrique López Sanz imparteix diverses matèries de les diferents especialitats dels estudis de Mestre.
+ Dades


Assignatures que imparteix a la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha):

De l'especialitat en Educació Primària:

Història de la ciència: assignatura optativa de 1r curs, que també s'imparteix a Educació Infantil.

Ciències de la naturalesa I: assignatura obligatòria de 2n.

El món de l'energia: assignatura optativa de 3r.

Didàctica de les ciències experimentals: assignatura troncal de 3r.


De l'especialitat en Educació Musical:

Acústica: assignatura optativa de 2n.


Anys que porta exercint com a professor: 32 anys


Formació realitzada:
Llicenciatura en Ciències Químiques (branca de Química-Física) a la Universidad de Murcia (de 1970-1971 a 1975-1976).

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar aquesta titulació?


Ha de tenir una actitud positiva cap al coneixement de totes les àrees del saber, especialment les científiques i les humanístiques. Ha d'enfocar la seva feina a instruir i educar els seus alumnes, buscant com a finalitat la llibertat de la persona que serà en un futur.

Ha d'intentar proporcionar a la canalla habilitats que pugui utilitzar en el seu entorn immediat, aconseguir un aprenentatge significatiu de l'alumnat partint del que ja sap. I també ha d'interioritzar els problemes d'aprenentatge dels estudiants i donar-los una resposta pedagògica.


Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?

El nivell de dedicació de qualsevol branca del coneixement sempre ha de ser alt, perquè mai es coneixen plenament les matèries d'estudi que configuren el currículum. El coneixement és com un pou sense fons, en el qual sempre es pot afegir alguna cosa més.

Creu que aquesta titulació compleix les expectatives dels estudiants?

Els plans d'estudi sempre busquen formar convenientment l'estudiant per al seu futur professional. És tracta d'una carrera generalista i, malgrat que sempre podria formar-se els alumnes amb més coneixements en qualsevol àrea del currículum, el temps és limitat, per això s'han de reduir els coneixements en detriment d'una formació ideal més completa.

Formació complementària recomanada.

Apropar-se més a la realitat de l'escola per posar en pràctica tot allò que han estudiat en els seus anys de formació.


Aspectes positius de la titulació.

La diplomatura en Mestre ha de transmetre a la societat la importància que mai hauria d'haver perdut: sense instrucció ni educació no hi ha una societat lliure. Em ve al cap la frase lapidària de Pitàgores: "Eduqueu els nens i no serà necessari castigar els homes".

Valori la situació del mercat laboral per als mestres de primària.

Fins a l'any passat (2007) no s'havien convocat oposicions a places del cos de mestres en l'especialitat d'Educació Primària. Les oposicions que convocaven les conselleries d'Educació, a instàncies del MEC, eren de les especialitats en Educació Infantil, Educació Física, Llengua Estrangera (anglès), Educació Musical i Pedagogia Terapèutica. En les últimes oposicions a Mestre, ja apareixen places per a mestres d'Educació Primària.

A més, en els nous plans d'estudi per a la Convergència Europea només s'impartiran 2 titulacions de Mestre: Educació Infantil i Educació Primària. Amb aquesta mesura es ressalta la importància del mestre generalista, tractant de millorar l'ensenyament i l'aprenentatge de les àrees instrumentals (matemàtiques i llengua), àrees en les quals el fracàs escolar, posat de manifest a l'informe PISA, és força acusat.

Consell a un futur estudiant d'aquesta titulació.

Que sigui vocacional. Que estudiï aquesta carrera perquè realment li agradi transmetre als nens i nenes uns coneixements, tractant de modelar-los per formar-los com a persones responsables en una societat de canvis.

Que busquin aprendre uns coneixements per transmetre'ls a l'escola i a la seva vida quotidiana. Estudiar per aprovar no és la millor actitud d'un estudiant universitari.