Cursos Relacionats

La professional d'Educació Primària

Titulació de Mestre en Educació Primària

La professional d'Educació Primària
Maria Mercè Vives és mestra de primària en un centre públic i, malgrat que els nens ja no són el que eren, està contenta de ser una peça important en la seva educació.
+ Dades

Nom i cognoms: Maria Mercè Vives López
Lloc de naixement: Barcelona
Edat: 45 anys
Formació realitzada:
Estudis de Mestre, especialitat en Educació Primària.
Graduada en Arts aplicades, especialitat en Disseny d'interiors.

Per què vas triar aquesta titulació?


Vaig escollir magisteri perquè m'agraden molt els nens i les nenes i el món de l'ensenyament.

Quines altres opcions t'havies plantejat?

M'havia plantejat ser mestra en arts aplicades.

Estàs estudiant?

Actualment, faig cursos del Pla de Formació del Professorat.

Vas trigar molt a trobar feina?

Vaig aprovar les oposicions el primer any i ja vaig començar a treballar.

Quina creus que és la situació de la professió del mestre de primària?

Actualment, la situació dels mestres ha canviat, com també ha canviat la societat, perquè ja no sols transmetem als alumnes coneixements, sinó que ara hem de fer "funcions" que correspondrien a la família, la qual, en moltes ocasions, no ens recolza per tal de fer una feina conjunta.

Amb quins reptes et trobes en la teva feina?

Hem de tenir en compte molts aspectes alhora i tenim poc temps per reaccionar. Actualment, l'actitud agressiva i el poc esforç dels nens i les nenes fan que haguem de treballar més la conducta que els continguts.

Quin creus que ha de ser el perfil d'un mestre de primària?


Ha de ser una persona amb vocació, optimista i amb ganes de treballar, d'aprendre i de treballar en grup.
Com veus la teva professió d'aquí a 10 anys?

Amb optimisme, perquè penso que tots els agents educatius implicats haurem de repensar l'educació i adquirir compromisos.

Consell a un futur estudiant dels estudis de Mestre, especialitat en Educació Primària.

Que es dediqui a aquesta professió amb ganes, estima i paciència.

Radiografia del lloc de treball


En què consisteix la teva feina?
Com a mestra de primària em dedico, a més d'ensenyar els nens i nenes, a elaborar materials, coordinar-nos amb els especialistes dels alumnes per tal d'intercanviar opinions i perspectives, col·laborar amb els especialistes d'educació especial per a la realització de les adaptacions curriculars i fer de suport dins d'aules ordinàries per tal d'atendre la diversitat de necessitats educatives.


Eines o materials que utilitzes a la teva feina.
Els materials que utilitzo són llibres de text de l'alumne, jocs de vocabulari, contes, ordinador, fitxes, l'entorn i material de l'escola…


Condicions de treball
Horari

L'horari és de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h amb alumnes; i de 12.00 a 13.00 h per a coordinacions, elaborar materials, reunions, etc.


Remuneració econòmica aproximada

El meu salari anual brut oscil·la entre 18.000 i 24.000 euros.