Cursos Relacionats

El professor d'Automoció

Cicle formatiu de grau superior d'Automoció

El professor d'Automoció
Juan Mª Benito Moreno t'explica com és el cicle formatiu del grau superior d'Automoció des del seu punt de vista com a professor.
+ Dades


Formació realitzada
Enginyer Tècnic Industrial.
Cursos de perfeccionament del professorat impartits pel Centre de Professors i Recursos (CPR).

Assignatura que imparteix a l'IES Javier García Téllez de Càceres:
Elements estructurals de vehicles: assignatura del 2n curs del cicle de grau superior d'Automoció, que consisteix en la mesura de carrosseries en bancades, estiratge i substitució d'elements fixos de carrosseries fins al seu estat original.


Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar el cicle formatiu de grau superior d'Automoció?


Ha d'arribar amb un bon nivell de batxillerat i, a més, tenir destresa manual, capacitat de convivència i treball en equip, ser capaç de prendre decisions i estar interessat pel món de l'automòbil.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?


Exigeixen dedicació presencial i continuada en horaris de sis hores de matí o tarda, complementat per estudis a casa, ja que el contingut teòric és extens, i, també, informació i recerca de les novetats en el sector de l'automòbil.

Formació complementària recomanada.


Informàtica d'usuari, anglès bàsic i cursos específics de les marques d'automòbils on desenvolupin els seus treballs.

Aspectes positius del cicle.


L'alumnat de batxillerat pot completar amb facilitat aquest cicle.

Col·locació immediata.

I els negatius?


Temari excessivament comprimit, per la qual cosa falten hores de pràctiques per al desenvolupament de les habilitats necessàries.

Salaris baixos per part dels tallers que volen contractar sense reconèixer els títols aportats.

Valora la situació del mercat laboral per als tècnics superiors en Automoció.


Actualment, l'alumnat de grau superior troba feina amb facilitat, ja que l'increment del parc mòbil i la seva moderna tecnologia genera nous tallers amb necessitat de professionals qualificats.


Consell a un futur estudiant d'Automoció.


Que li agradi la professió escollida, dedicació des del primer dia i que aprofiti els recursos del centre en la seva formació.