Cursos Relacionats

El professional d'Aeronàutica

Miguel Hermanns és professor d'Aeronàutica i també empresari.

El professional d'Aeronàutica
"La formació que he rebut d'enginyer aeronàutic va més enllà del simple aprenentatge dels coneixements tècnics requerits per exercir la professió."
Miguel Hermanns, madrileny de 33 anys, és Doctor Enginyer Aeronàutic per la Universidad Politécnica de Madrid. Actualment treballa com a professor i també és empresari.

Creus que la carrera t'ha preparat prou a l'hora de llançar-te al món laboral?
En general, sí. La formació que he rebut d'enginyer aeronàutic va més enllà del simple aprenentatge dels coneixements tècnics requerits per exercir la professió. Crec que la formació d'un enginyer inclou també, i personalment és el que més valoro, aprendre a pensar com un enginyer, a raonar les coses i a saber cercar solucions als problemes per un mateix. Crec que són aptituds necessàries per al món laboral.

És cert que els estudis d'enginyer aeronàutic són bastant teòrics, i sovint fa la sensació que estan allunyats de la realitat. En aquest sentit, hauria estat positiu complementar les classes de la carrera amb petits projectes d'enginyeria, com podria ser dissenyar i construir un avió de control remot, un llançador a escala, etc.

La meva experiència posterior a la carrera m'ha ensenyat que moltes coses s'aprenen millor si t'enfrontes cara a cara amb els problemes i has de trobar la forma d'aplicar la teoria apresa.

Què consideres que es valora d'un titulat en Aeronàutica a l'hora de trobar feina?
Crec que es valora la seva capacitat de treballar i abordar, analitzar i resoldre dificultats de forma autònoma. Aquest és el motiu pel qual podem trobar enginyers aeronàutics treballant en sectors tan diferents de l'aeronàutic com poden ser la banca, la consultoria, la política, etc.

Aquestes mateixes capacitats són les que fan que els enginyers aeronàutics espanyols siguin molt valorats a les universitats dels Estats Units per fer doctorats.


Consell a un futur estudiant...

Li recomano no perdre la il•lusió i la curiositat per les coses. Algú que estigui a punt de començar la carrera l'hauria d'enfocar com una gran oportunitat per aprendre i formar la seva ment.

I a un altre que estigui a punt                     d'acabar-la?

A algú que està a punt d'acabar-la, a més a més d'aconsellar-li que no perdi la il•lusió i la curiositat per les coses, també l'animaria a enfocar la seva carrera professional cap a allò que li agradi i el diverteixi més, perquè passem massa hores a la feina com perquè a sobre no t'agradi el que estàs fent.

RADIOGRAFIA

En què consisteix la teva feina?
Actualment compagino 2 feines, la de professor de mecànica de fluids a l'Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid i la d'empresari. Juntament amb tres socis més, he constituït una empresa de base tecnològica anomenada IntelliGlass. Aquesta empresa ha desenvolupat un nou sistema d'envidrament per al sector de la construcció que permet estalviar fins a un 70% en costos de climatització. Hem completat el desenvolupament del producte i actualment l'estem introduint al mercat. Encara que no tingui res a veure amb el sector aeronàutic, tots els dies aplico els coneixements adquirits durant la carrera i m'enfronto a problemes tècnics i no tècnics que s'han de resoldre de la millor manera i en el menor temps possible.

Anteriorment em vaig dedicar íntegrament a la investigació bàsica a la universitat. Sobretot, en els camps de la combustió, la mecànica de fluids i els mètodes numèrics d'alt ordre.

Eines o materials que utilitzes en la teva feina.
Encara que sembli mentida, crec que el que més utilitzo és el paper i el retolador, seguits de l'ordinador i el telèfon. Quan he de resoldre un problema tècnic sovint m'ajuda fer-ne un esquema, plantejar un model senzill del seu funcionament per tractar d'entendre el que està succeint i cercar les solucions. És quelcom que, segons el meu parer, no es pot fer bé amb un ordinador.

Condicions de treball.

 • Entorn laboral
  Gaudeixo d'autonomia a l'hora de desenvolupar la meva feina, tant de professor com d'empresari. Com a professor d'universitat, disposo de molta llibertat per decidir en què vull investigar i treballar, i això és un avantatge fonamental a l'hora de dedicar-se a l'R+D. A més a més, el contacte diari amb els alumnes és molt gratificant per a mi i gaudeixo impartint les meves classes de mecànica de fluids.
  Com a empresari també disposo de molta llibertat a l'hora de desenvolupar el meu treball. Per sort, tots els socis, empleats i becaris d'IntelliGlass ens entenem molt bé i estem il•lusionats amb aquest projecte empresarial conjunt.
 • Horari
  Lamentablement una aventura empresarial requereix molta dedicació, la qual cosa fa que parlar d'horaris no tingui gaire sentit. Cal tenir en compte que quan es tracta de l'empresa d'un mateix, en la qual s'ha invertit tota la il•lusió i els estalvis, treballar deixa de ser una obligació per convertir-se en un repte personal per aconseguir avançar pas a pas en els nous desenvolupaments. S'obté una gran motivació i satisfacció en veure com va prenent forma una cosa que a l'inici només era una idea.
 • Salari
  La meva remuneració econòmica anual bruta oscil•la entre els 30.000 i 40.000 euros.