Cursos Relacionats

Grau en Veterinària

El metge dels animals

Grau en Veterinària
Amb el grau en Veterinària, a més de treballar com a metge d'animals, podràs encarregar-te de la producció d'aliments animals o d'origen animal aptes per al consum humà.
Et presentem aquest grau universitari, les sortides professionals que té, el pla d'estudis i les vies per accedir-hi.
La titulació

El grau en Veterinària pertany a la branca de coneixement de les Ciències de la salut i té una durada de 300 crèdits ECTS, repartits en 5 anys.

Si estudies aquesta carrera aprendràs a prevenir, diagnosticar i guarir les malalties de qualsevol tipus d'animal (domèstic, de producció i salvatge). A més d'adquirir-hi coneixements sobre l'organisme dels animals sans, la cria, la reproducció i la higiene en general, també tractaràs de la seva alimentació i higiene i de la tecnologia en l'obtenció, fabricació i posada en circulació d'aliments destinats al consum humà.El teu perfil

És evident que si vols ser veterinari t'han d'agradar els animals i no t'ha de fer por la sang. També cal que tinguis interès pels temes sanitaris, que siguis una persona observadora, metòdica, curosa i segura, amb capacitat de memorització i facilitat de comunicació, i que t'agradi tractar les persones.Mercat laboral

Com a titulat en veterinària podràs exercir la professió, per compte propi o per compte d'altri, en els àmbits públic i privat, en explotacions ramaderes, aqüícoles i agrícoles, en clíniques veterinàries, en parcs zoològics, en aquaris, en parcs naturals, en laboratoris farmacèutics, en indústries de productes alimentaris i de pinsos, en laboratoris d'enginyeria genètica, en centres de recerca, etc.

T'encarregaràs de prevenir i guarir les malalties dels animals, de millorar la productivitat i el rendiment animal, de controlar que els productes d'origen animal per al consum humà compleixin la normativa, etc.Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure les matèries relacionades amb la branca de coneixement de Ciències de la salut a la qual pertany el grau en Veterinària.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Veterinària (poden variar en funció de la universitat):

  • Citologia i histologia
  • Biologia i bioquímica
  • Embriologia i anatomia
  • Genètica
  • Fisiologia animal
  • Farmacologia i farmacoteràpia
  • Higiene, inspecció i control alimentari
  • Integració en aus i conills
  • Integració en bestiar porcí
  • Integració en animals de companyia