Cursos Relacionats

La professora de Traducció i Interpretació

Titulació de Traducció i Interpretació

La professora de Traducció i Interpretació
Marta Genís és professora de la carrera de Traducció i Interpretació a la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid des de fa 8 anys.
+ Dades


Formació realitzada:
Doctora en Filologia Anglesa.

Llicenciada en Filologia Hispànica.

Màster en Lingüística Aplicada.

Assignatures que imparteix a la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid:

Lingüística Aplicada a la Traducció: assignatura troncal de 2n curs.

Terminologia: assignatura troncal de 4t curs.

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar Traducció i Interpretació?


L'estudiant de Traducció i Interpretació ha de ser una persona amb les destreses i habilitats següents:


 • Competència en les llengües i cultures corresponents.

 • Coneixement profund de la llengua materna.

 • Fluïdesa en la redacció.

 • Precisió lèxica.

 • Estil adequat al context literari.

 • Habilitat en l'ús de les eines tecnològiques implicades en el procés de traducció.

 • Capacitat d'organitzar i gestionar la seva feina en relació als clients.

 • Consciència de la seva responsabilitat com a mediador lingüístic.

 • Curiositat intel·lectual, minuciositat, cura i diligència.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?


És una carrera que exigeix molta dedicació, però és qüestió de mètode i de prioritats. El traductor ha de desenvolupar hàbits (diligència, perseverança, atenció, cura, ordre…) que organitzin la seva activitat de manera que pugui dur a terme la seva professió sense renunciar a l'oci. Tinc alguns alumnes que treballen i, a la vegada, estudien Traducció i Interpretació.

Formació complementària recomanable


Els acabats de llicenciar surten amb una formació generalista o, en el millor dels casos, especialitzada en un àmbit concret (l'orientació més estesa, per exemple, és la juridicoeconòmica). No obstant això, a vegades, es dediquen a traduir textos d'altres àmbits com la medicina, la ciència o el cinema. Si saben a quina llengua d'especialitat es dedicaran, els serà molt útil fer algun curs o màster de la llengua d'especialitat.

Valori la situació de la professió del traductor i intèrpret en el mercat laboral.


Considero que, ara més que mai en la història, el mercat laboral és molt favorable, ja que som conscients d'estar en contacte amb altres cultures, no només per la internacionalització dels mercats, sinó també per la recent mobilitat de les feines, que té a veure amb la tendència a experimentar nous reptes professionals, la presència de diferents tradicions i cultures en la societat a causa de la immigració, l'ús generalitzat d'Internet, que ha posat a l'abast de tothom una quantitat immensa d'informació i que ha fet créixer l'interès per comprendre i viure altres llengües i cultures… Un exemple molt clar és el creixement que ha experimentat l'espanyol en el món.

Les editorials, les empreses turístiques i de serveis i el sector audiovisual necessiten traductors perquè la gent vol comprar llibres, revistes, discos, vídeos, pel·lícules, jocs… en altres idiomes. Dos dels sectors que tenen més demanda de traductors és el dels textos audiovisuals i el del software. I es continuen necessitant bons traductors en totes les altres àrees.

Consell a un aspirant a…


Hi ha dues o tres coses essencials per a un traductor:
 • La formació contínua: un traductor ha de millorar els seus coneixements constantment.
 • Mantenir-se al dia de les novetats tecnològiques.
 • Gestionar el temps de manera eficaç.