Cursos Relacionats

La professora del CFGS en Joieria artística

Cicle formatiu de grau superior de Joieria artística

La professora del CFGS en Joieria artística
Cándida de Pedro San Juan és professora de l'especialitat de Tècniques de joieria i bijuteria en el cicle de grau superior de Joieria artística.
+ Dades


Formació realitzada
Tècnica superior en Joieria artística.

Cursos de modelatge en 3D amb programes com Rhinoceros i TechGems.

Pràctica en diversos tallers professionals de joieria.

Assignatura que imparteix a l'Escuela de Arte 3:
Mòdul de Taller de joieria: 1r i 2n curs del cicle formatiu de grau superior de Joieria artística. És un dels mòduls que integren el currículum, de 8 hores setmanals en els dos cursos.
És una matèria pràctica, obligatòria i de gran interès per als alumnes. S'ensenyen els procediments i les tècniques pròpies d'un taller, però amb plantejaments que fomenten la creativitat de l'alumnat, així com les seves aptituds artístiques, sense oblidar el rigor que caracteritza aquest ofici.


Anys que porta exercint com a professora.
Porto més de 14 anys exercint la docència com a mestra de taller de joieria, activitat que comparteixo amb col·laboracions amb museus (Ciencias Naturales de Madrid, Museo de Ciencias de Cuenca), agències de publicitat, teatre. També he treballat en el camp del disseny gràfic i de la serigrafia i he realitzat exposicions de joieria i pintura.


Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar un cicle formatiu de grau superior de Joieria artística?


Principalment ha de ser una persona amb inquietuds artístiques, creativa, amb ganes d'aprendre. Amb capacitats manuals per a les arts plàstiques i el disseny: dibuix, modelatge, maneig d'eines al taller. Amb esperit crític i actitud receptiva a les manifestacions artístiques del moment.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?

El cicle formatiu de grau superior de Joieria artística està organitzat en dos cursos acadèmics, amb 28 o 29 hores de classe setmanals. És indubtable que, a més del treball a l'aula, la feina de l'alumne fora del centre docent és imprescindible per a un millor aprofitament i per a l'adquisició d'habilitats que es necessiten per a l'exercici de la professió. Una persona amb inquietuds artístiques està pendent de les manifestacions culturals que li puguin oferir noves oportunitats d'enriquir la seva formació.

Formació complementària recomanada

Cal tenir en compte que un bon professional es va formant amb els anys de pràctica i, tot i que el que acaba de titular-se hagi rebut una bona formació, la pràctica sempre és enriquidora. A més, és necessari considerar que hi ha alumnes amb diferents orientacions i preferències: la via del disseny o la de la pràctica al taller. En el primer cas, per exemple, podria continuar exercitant-se en el maneig de programes de modelatge en 3D, de gran demanda en l'actualitat. En el segon cas, perfeccionar-se en el desenvolupament de les tècniques pròpies de l'elaboració de peces.

Aspectes positius del cicle formatiu de grau superior de Joieria.

Pel que fa als aspectes positius, destacaria la visió global que proporcionen de la professió, enfocada sempre des del punt de vista artístic i de disseny i la formació orientada a la joieria creativa, tant en el camp de l'expressió artística i personal com dirigida a satisfer les demandes del mercat dins de les tendències artístiques més actuals.

I els negatius?

Com a aspecte negatiu, que no hi hagi cap curs més d'especialització per tal que l'alumne pugui aprofundir en alguns aspectes, segons les seves preferències.

Valori la situació del mercat laboral per als tècnics superiors en Joieria artística.

Els nostres alumnes entren en diferents sectors i camps del món laboral relacionats amb la joieria. Alguns han format els seus propis negocis de disseny, fabricació i venda de joies; altres treballen per a firmes importants del sector, tant en llocs de creació, com en fabricació, atenció i assessorament als clients.

Consell a un futur estudiant de Joieria artística.

Jo li diria que, si té aptituds artístiques, aquests estudis li proporcionaran una visió global de les múltiples possibilitats que la professió ofereix, creant i elaborant peces, tant amb materials tradicionals (metalls preciosos i gemmes) com amb altres materials alternatius que s'integren en el nou concepte de la joieria.