El professor de Disseny Industrial

Titulació d'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial

El professor de Disseny Industrial
José Ramón Méndez Salgueiro és Director de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de la Universidade Da Coruña (EUDI), professor de l'assignatura troncal de Metodologia del Disseny i tutor de projecte de final de carrera.
+ Dades

Formació realitzada:
Llicenciat en Disseny Industrial per la Universitat d'Essen (Alemanya)

Anys que fa que exerceix de professor

Des de 1985 es dedica a la docència de Diseño Industrial en diferents Institucions com el Centro de Diseño de Bilbao o el ITA de Aragón
Des de 1990 ha estat treballant a a diverses universitats.
En 1997 inici de la docència en la Universidade Da Coruña (EUDI) que,actualment, dirigeix.
Com ha de ser l'estudiant interessat a estudiar aquesta carrera?


Tenir inquietud intel•lectual, creativitat estructurada, visió espaial, sensibilitat social i estima per la creació. Coneixements i motivacions tècniques. La resta ho aprendrà al llarg de la seva carrera.

La carrera permet diferenciar entre feina i entreteniment?

En el món del disseny i de la creació no solem diferenciar entre feina i entreteniment. El plaer i la passió per crear fa que moltes vegades feina i entreteniment coincideixin. Durant la carrera és molt aconsellable no distreure's gaire ja que el volum de feina i la dedicació són molt alts.

Formació complementària recomanable

Formació legal en els àmbits de l'empresa i del context econòmic general.

Valori la situació del mercat laboral

Considero que el mercat laboral és molt favorable. L'índex de col•locació immediata és també molt alt gràcies al perfil interdisciplinari d'aquest professional, la capacitat de comunicació i l'hàbit de treballar en equip.

Consell a un aspirant…

El consell que dono sempre és que s'informin molt bé i de primera mà sobre la carrera que volen estudiar i contrastin la diferència entre període de formació a la universitat i la realitat de l'activitat professional posterior. Com més s'assemblin aquests dos àmbits (formació i activitat professional) més grans seran les garanties de futura satisfacció personal.

Valori els aspectes que considera positius i negatius de la carrera

Aspectes +

El perfil creatiu, les capacitats de comunicació tant personal com tècnica que s'adquireixen, el bon domini de tot tipus d'elements informàtics en un context creatiu i tècnic alhora, etcètera.

Aspectes -

Sobretot el nombre d'estudiants per curs, que és entre tres i quatre vegades més alt que en les altres universitats europees. En el meu cas considero que falta una prova d'accés específica, almenys per orientar al futur estudiant sobre les seves principals deficiències davant els estudis que vol fer.

Si desitges aparèixer en aquesta secció pots contactar amb nosaltres mitjançant aquest correu electrònic
.