Cursos Relacionats

Monitor o director de lleure

Treu-te el Carnet de lleure

Monitor o director de lleure
Una opció interessant per a tots aquells joves que volen guanyar uns quants euros mentre estudien i als qui els agrada treballar amb nens o adolescents és la de fer-se monitor o director de temps lliure.
El Carnet de Temps Lliure és l'única titulació que et permetrà organitzar i coordinar com a responsable activitats de temps lliure d'entitats tant públiques com privades.

Aquest títol, te'l podràs treure en escoles d'animació juvenil de temps lliure, les quals han d'estar reconegudes pel govern de la teva comunitat. El seu propòsit és formar personal especialitzat en activitats infantils i juvenils en centres de joventut, convivències juvenils, intercanvis, concentracions, ludoteques, menjadors escolars, colònies, granges escoles, etc.

Hi ha 2 nivells de formació:


Monitor de lleure

El curs complet de Monitor de Temps Lliure s'haurà de desenvolupar en un màxim de 3 anys consecutius, incloses les pràctiques, comptats a partir de la data d'inici de l'etapa teoricopràctica.

Requisits

Per poder-te matricular en aquest curs has de tenir els 18 anys complerts i tenir la certificació acreditativa d'haver finalitzat l'Ensenyament secundari Obligatori (ESO).


Director de lleure

Hauràs de fer el curs de Director de Temps Lliure en un termini màxim de 2 anys, amb les pràctiques incloses, comptats a partir de la data d'inici de l'etapa teoricopràctica.

Requisits

Per poder fer aquest curs hauràs de tenir el Diploma de Monitor de Temps Lliure infantil i juvenil i acreditar una experiència com a Monitor de Temps Lliure de 2 anys.Etapes de formació

Els cursos de formació de monitors i directors de temps lliure consten de 2 etapes:

1. Etapa de formació teoricopràctica

La finalitat d'aquesta fase és aconseguir que, com a futur monitor o director:

  • Assoleixis el teu desenvolupament personal.

  • Coneguis i assumeixis el plantejament educatiu, metodològic i pedagògic de l'educació en el temps lliure.

  • Posseeixis els coneixements i els recursos tècnics i didàctics necessaris per dinamitzar les activitats d'un grup, col•lectiu o moviment infantil o juvenil.
Modalitat de les pràctiques


Tant si vols ser monitor com director de temps lliure, podràs fer les pràctiques en modalitat intensiva o extensiva.

Modalitat intensiva.
Aquesta etapa es durà a terme únicament en unes colònies, campament, alberg juvenil, casa de joventut, associació juvenil, centre d'informació juvenil o en una altra entitat l'activitat principal de la qual estigui dirigida a un públic infantil o juvenil. La seva durada mínima és de 14 dies continuats i, en tot cas, no podrà ser inferior a 130 hores per al monitor i a 140 hores per al director.

Modalitat extensiva.
Es duu a terme en centres de joventut durant un termini mínim de 3 mesos i amb una durada no inferior a 150 hores, tant per a monitors com per a directors.
La pròpia escola facilitarà l'etapa de formació pràctica i s'encarregarà de la recerca de destí per a la seva realització.

Una vegada finalitzades les pràctiques, hauràs d'elaborar una memòria en la qual es reculli la planificació, la metodologia, els objectius, la programació, el finançament, les activitats, l'execució i l'avaluació de l'etapa de pràctiques.

Els cursos de director i monitor de temps lliure tenen una durada mínima de 150 hores, dividides en matèries comunes i relacionades amb el projecte educatiu de l'escola. Si el que vols és ser monitor de temps lliure, has de saber que les matèries comunes obligatòries tenen una durada mínima de 120 hores dedicades als continguts comuns, complementant-se amb 10 hores dedicades al projecte educatiu de l'escola i amb 20 hores per a l'estudi i execució del treball final d'aquesta etapa.

En canvi, si prefereixes ser director de temps lliure, la durada mínima de les matèries comunes és de 110 hores dedicades als continguts del programa, i es complementen amb 10 hores relatives als criteris propis del projecte educatiu de l'escola de temps lliure i 30 hores més per a l'elaboració del treball final.

El treball final versarà sobre algun dels aspectes o temes tractats en l'etapa teoricopràctica.

2. Etapa de formació pràctica

En aquest període coneixeràs els elements necessaris per a l'organització i la gestió d'un centre de temps lliure i de les seves activitats i aprendràs a dirigir una entitat juvenil, associació o activitat educativa en el temps lliure.

Aquesta formació, la realitzaràs una vegada superada la teoricopràctica, però entre la finalització de l'una i de l'altra no podran passar més de 18 mesos.